Imola Paraolimpiadi – 18/06/2010
Imola Paraolimpiadi – 18/06/2010